Lắp đặt lưới an toàn cầu thang cho trường anh ngữ quốc tế Âu Châu tọa lạc tại Đường Bình Phú, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh