Hiện tại nếu bạn đang ở vùng ven hoặc nơi ở của bạn ẩm ước thì rất dễ có muỗi, nhất là bạn có trẻ em thì muỗi sẻ gây hạy tới mức nào thì chắc bạn cũng biết.

Là cha là mẹ ai cũng muốn bảo vệ con mình bằng mọi cách không để bắt cứ thứ ảnh hưởng xấu tới con mình.

Để tránh con bạn và những người trong gia đình bạn tránh việc muỗi đốt chúng tôi khuyên nên sử dụng lưới chống muỗi cho ngôi nhà thân yêu của bạn