Lưới an toàn ban công - Chung cu Valeo - 318 Trình Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.HCM